paginas web uruguay

Tag: LG BLOG

375828_303091363037451_130041893675733_1336357_1812888953_n
LG BLOG

10 เรื่องต้องรู้ เมื่อ “อุทกภัย” ทำ “คนหาย” ออกจากบ้าน

  1. คนหายจากอุทกภัยมี 3 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทแรก หายตอนอพยพ ซึ่งไปคนละทิศละทาง ถูกส่งไปอยู่คนละศูนย์อพยพ ประเภทที่สอง คนหายลุยฝ่าน้ำกลับเข้าไปดูบ้านหลังอพยพออกมา แล้วขาดการติดต่อ เนื่องจากไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้าไปด้วย ประเภทที่สาม คนหายประสบอุบัติเหตุ จมน้ำหรือไฟดูด และกลายเป็นศพไม่ทราบชื่อ รวมทั้งศพถูกเคลื่อนย้ายไปยังนิติเวชโรงพยาบาลจังหวัดอื่น ทำให้ญาติตามหาศพไม่เจอ 2. การติดตามคนหาย ในเบื้องต้น ควรเริ่มจาการพยายามติดต่อเพื่อนคนหายก่อน เพราะส่วนใหญ่ คนหายอาจจะไปขอพักอาศัยตามบ้านเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นลำดับแรก 3. การแจ้งความคนหาย ควรพิจารณาเป็น 2 กรณี – กรณีเด็กและผู้สูงอายุ ควรไปแจ้งความคนหายได้เลยหลังจากหายไปผิดปกติ แม้ว่าจะหายไปไม่ถึง 24 ชม.ก็ตาม เพราะอาจเกิดเหตุร้ายกับเด็กและผู้สูงอายุที่หายไป กรณีผู้ใหญ่ ควรรอให้หายไปครบ 24 ชม.ก่อน เนื่องจากอาจเป็นเพียงการขาดการติดต่อ เพราะไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ 4. ควรไปแจ้งความ ยังสถานีตำรวจท้องที่ ซึ่งคนหายหายตัวไป ถ้าเป็นที่บ้านให้แจ้งความในท้องที่บ้านของคนหาย ถ้าหายไปจากศูนย์อพยพให้ไปแจ้งความยังท้องที่ซึ่งอพยพตั้งอยู่ 5. การติดตามคนหายในลำดับต่อมา หลังจากแจ้งความ ควรตรวจสอบไปตามศูนย์อพยพใกล้บ้าน หรือหากศูนย์อพยพมีการเคลื่อนย้ายเนื่องจากน้ำท่วม ควรตรวจสอบว่าศูนย์อพยพย้ายไปอยู่ที่ใด […]

rตกงาน
LG BLOG

ทำอย่างไรหากตกงานเพราะน้ำท่วม!!

จากเหตุการณ์น้ำท่วมสถานประกอบการหลายแห่ง ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ควรรีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง เพื่อรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน หากเกิน 30 วัน จะไม่สามารถรับสิทธิ ประโยชน์ได้ครบถ้วน   ทั้งนี้ ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจะต้องอายุไม่เกิน 55 ปี โดยเตรียมหลักฐานได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูปบัตรประจำตัว ประชาชน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน ไปด้วยซึ่งมีเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทน คือ เป็นผู้ประกันตน ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน จึงจะได้รับ การช่วยเหลือในการบริการจัดหางานการฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ซึ่งถ้า ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ที่นำส่งเงินสมทบ ระยะ เวลาไม่เกิน 180 วัน […]

flood23-690x497
LG BLOG

ทำไมน้ำถึงสำคัญ ?

ร่างกายขาดน้ำไม่ได้ และหากไม่ได้รับการทดแทนให้ทันเวลาในปริมาณที่เพียงพอ การขาดน้ำก็อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน  เช่นลมแดด ชัก เนื่องจากเสียสมดุลเกลือแร่  สมองบวมเนื่องจากดึงน้ำเข้าเซลล์มาก ไตวายไปจนโคม่า จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว เพราะในภาวะเช่นนี้ ถึงบ้านคุณจะน้ำไม่ท่วมแต่โอกาสที่น้ำประปาจะไม่ไหลหรือมีสารปนเปื้อนนั่นมีก็มีสูงมาก เพื่อความไม่ประมาทเราจึงควรรู้จักใช้น้ำให้เป็น และเตรียมน้ำให้พร้อม เพื่อให้สามารถประคับประคองสถานการณ์น้ำกินน้ำใช้ในบ้าน ดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างไม่วิกฤตค่ะ น้ำดื่ม Step 1 เตรียมน้ำดื่ม ใครที่ไม่ทันได้ซื้อเตรียมพร้อมไว้หรืออยากเตรียมเพิ่มเพื่อความปลอดภัย ต้มให้เดือดแล้วกรอกใส่ขวดเก็บไว้ น้ำต้มสุกสามารถรับประทานได้ไม่ต้องพึ่งน้ำดื่มบรรจุขวดที่กลายเป็นของหายากไปซะแล้วค่ะ Step 2  น้ำต้องสะอาด ถ้าเข้าในร่างกาย น้ำท่วมใช้ได้แต่ภายนอก ตอนนี้บางบ้านอาจพบน้ำประปาสีเหลืองหรือมีกลิ่น และในอนาคตเราอาจต้องพบเจอกับสถานการณ์น้ำประปาไม่ไหล ไม่ว่าจะอย่างไร ดูแลให้น้ำที่ดื่มหรือใช้เพื่อการบริโภค ล้างผัก ประกอบอาหารเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำที่ผ่านการต้มสุกแล้วเท่านั้น เพราะน้ำที่ท่วมแม้จะแกว่งสารส้มแล้วก็ยังไม่อาจไว้วางใจ เชื้อโรคที่มากับน้ำมีมากมาย คงไม่น่าิยินดีเท่าไหร่ ถ้าเราจะท้องเสียในเวลาที่ชักโครกกดไม่ลง   ที่มา :  www.siamarsa.org     lgblogger.com

Furniture-During-a-Flood
LG BLOG

คู่มือซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม (ครบทุกเรื่อง)

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม ขณะน้ำท่วมทุกบ้านคงจะปิดวงจรไฟฟ้าหรือคัทเอ้าท์ทั่วทั้งบ้านทำ ให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเดินในระบบ ซึ่งลดอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัย และแก้ปัญหาจากไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างแน่นอน แต่เมื่อน้ำลดลงควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านของท่านดังนี้ครับ เปิด คัทเอ้าท์ให้มีกระแสไฟฟ้าเข้ามา ถ้าปลั๊กหรือจุดใดจุดหนึ่งในระบบยังเปียกชื้นอยู่ คัทเอ้าท์จะตัดไฟและฟิวส์จะขาดให้เปลี่ยนฟิวส์แล้วทิ้งไว้ 1 วันให้ความชื้นระเหยออกไปแล้วลองทำใหม่ หากยังเป็นเหมือนเดิมคงต้องตามช่างไฟมาแก้ไขดีกว่าเสี่ยงชีวิตครับ เมื่อ ทดสอบผ่านขั้นตอนแรกไปแล้ว ลองทดสอบเปิดไฟฟ้าทีละจุดและทดสอบกระแสไฟฟ้าในปลั๊กว่ามาปกติหรือไม่ด้วย ไขควงทดสอบไฟ หากทุกจุดทำงานได้ก็สบายใจได้ หากมีปัญหาอยู่ต้องรอให้ความชื้นระเหยออกก่อน ถ้ายังมีปัญหาก็คงต้องตามช่างมาแก้ไขหรือเปลี่ยนปลั๊ก/ สวิช์เหล่านั้นครับ ลองดับไฟทุกจุดในบ้าน ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทั้งหมด แต่ยังเปิดคัทเอ้าท์ไว้แล้งววิ่งไปดูมิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้านว่าหมุนหรือไม่ หากไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าไฟฟ้าในบ้านเราไม่น่าจะรั่ว แต่ถ้ามิเตอร์หมุนแสดงว่าไฟฟ้าในบ้านท่านอาจจะรั่วได้ ให้รีบตามช่างไฟมาดูแลโดยเร็วครับ หาก พอมีงบประมาณสำหรับปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าในบ้านของท่าน แนะนำให้ตัดปลั๊กไฟในระดับต่ำๆ ในบ้านชั้นล่างออกให้หมด (ถ้าคิดว่าน้ำท่วมอีกแน่ๆ ) แล้วปรับตำแหน่งปลั๊กไฟไปอยู่ที่ระดับประมาณ 1.10 เมตร หลังจากนั้นควรแยกวงจรไฟฟ้าออกเป็น 2-3 วงจร คือ 1. วงจรไฟฟ้าสำหรับบ้านชั้นล่าง (ที่น้ำอาจท่วมถึง) 2. วงจรไฟฟ้าสำหรับบ้านชั้นบนขึ้นไป (ที่น้ำท่วมไม่ถึง) 3. วงจรสำหรับเครื่องปรับอากาศ การกระทำดังกล่าวจะทำให้ท่านควบคุมการเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าในบ้านได้อย่างอิสระ และง่ายต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาครับ 2. ตรวจสอบระบบประปาหลังน้ำท่วม เป็นอีกระบบที่มีความสำคัญเพราะเกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย มีแนวทางตรวจสอบระบบประปาในบ้านหลังน้ำท่วมดังนี้ครับ ถ้ามีบ่อเก็บน้ำใต้ดิน หรือถังเก็บน้ำในระดับน้ำท่วมถึง พึงระลึกเสมอว่าน้ำที่ท่วมเป็นน้ำสกปรกเสมอ ดังนั้นควรล้างทำความสะอาดถังน้ำ และบ่อน้ำให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยของท่านและสมาชิกในบ้าน โดยไม่เสียดายน้ำ […]

waterlevel
LG BLOG

ระดับน้ำขนาดไหน ที่คุณต้องช่างใจ…เมื่อขับรถ

  การประเมินระดับน้ำท่วมนั้น นับว่า มีส่วนสำคัญมาก อาจจะเป็นเพียงทางเลือกระหว่างไปหรือไม่ ในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งการสังเกตระดับน้ำนั้น ให้ใช้จุดอ้างอิงต่างๆที่เราสามารถสังเกตได้ เช่น รถยนต์ที่สวนทางมา เสาไฟฟ้า ต้นไม้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นตัวชี้วัดได้อย่างดี และคุณควรตัดสินใจให้ดีก่อนทำการลงน้ำ 1. ระดับน้ำ 5-10 เซนติเมตร ระดับน้ำนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น และไม่สามารถส่งผลต่อการเดินทางของรถ และระดับน้ำระดับนี้มักเจอเป็นประจำเมื่อพบน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งระดับนี้เป็นระดับที่ปลอดภัย สามารถผ่านได้ ทั้งรถเก๋งและรถกระบะ ไร้ปัญหา 2. ระดับน้ำ 10 – 20 เซนติเมตร ในกรณีเราเจอน้ำท่วมขังในพื้นที่มากในระดับน้ำประมาณครึ่งฟุตนี้ ถือว่ายังไม่สามารถทำอะไรรถยนต์ได้ ยังสามารถผ่านไปได้ตามปกติ ทั้งรถเก๋งและรถกระบะ โดยในส่วนของรถเก๋ง อาจจะมีปัญหาเล็กย้อย เพราะคุณอาจจะได้ยินเสียงน้ำนั้น กระเพื่อมอยู่ที่ใต้ท้องรถบ้าง แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสามารถเดินเครื่องไปต่อได้เรื่อยๆ และในกรณีขับรถสวนกันก็อาจจะมีคลื่นที่สูงบ้าง แต่ไม่มากมายนัก ตรงนี้ยังปลอดภัย 3. ระดับน้ำ 20 -40 เซนติเมตร ตรงนี้รถเก๋งอาจจะเริ่มมีปัญหา เรานี่คือระดับขอบประตูรถเก๋งเกือบแทบทุกรุ่นในปัจจุบันที่มีระยะสูงจากพื้น 150-170 ม.ม. เท่านั้น ระดับที่ท่วม 3 ใน 4 […]

1318479129
LG BLOG

เส้นทางปิดการจราจร และเส้นทางควรหลีกเลี่ยงจากน้ำท่วมขัง

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดน้ำท่วมถนนหลายเส้นในกทม. หากใครที่ยังต้องใช้รถสัญจรไปไหนควรตรวจสอบเส้นทางนั้นๆให้ดี เพราะถนนบางเส้นมีน้ำท่วมขังและบางเส้นก็ปิดการจราจรแล้ว เส้นทางปิดการจราจร และเส้นทางควรหลีกเลี่ยงจากน้ำท่วมขัง อัพเดทวันที่ 04 พ.ย. 2554 ทิศเหนือ เส้นทางควรหลีกเลี่ยง -ถ.สายไหม ขาเข้า-ขาออก น้ำท่วมขังตลอดสาย ระดับน้ำ 40-60 ซ.ม. -ถ.ประเสริฐมนูญกิจ ขาเข้า-ขาออก ตั้งแต่แยกเกษตร ถึงแยกลาดปลาเค้า ระดับน้ำ 50 ซ.ม. -ถ.เสนานิคม 1 ขาเข้า-ขาออก ตั้งแต่แยกเสนานิคม ถึงแยกวังหิน ระดับน้ำ 40 ซ.ม. -ถ.ลาดปลาเค้า ขาเข้า-ขาออก ตั้งแยกตัด ถ.ประเสริญมนูญกิจ ถึงแยกวังหิน ระดับน้ำ 30 ซ.ม. -ถ.นวมินทร์ ขาเข้า-ขาออก ตั้งแต่ ซ.นวมินทร์ 163 ถึงแยก รามอินทรา กม.8 ระดับน้ำ 50 ซ.ม. -ถ.รัชดาภิเษก ขาเข้า-ขาออก ตั้งแต่แยกรัชโยธิน ถึงทางต่างระดับรัชวิภา […]

PR_news4278
LG BLOG

ตารางเส้นทางและเวลา การวิ่งรับ-ส่งประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วม

กองทัพได้ดำเนินการจัดรถ-เรือเพื่อรองรับ ประชาชนที่ประสพอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั้งในกทม. และบริเวณปริมณฑล ในเส้นทางต่างๆที่น้ำเข้าท่วมสูง โดยบัญชาของพล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา ผบ.ทบ. ทั้งนี้ได้สั่งเพิ่มเส้นทางการเดินรถและเรือในพื้นที่ประสพอุทกภัยในกทม.อีก 5 เส้นทาง ได้แก่ ในพื้นที่ กทม.ฝั่งตะวันออก 3 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ตั้งแต่ อนุสรณ์สถาน ถึง สี่แยกรัชโยธิน เส้นทางที่ 2 ถ.พหลโยธินตั้งแต่สนามกีฬาธูปะเตมีย์ ถึงเมเจอร์รัชโยธิน โดยทั้งสองเส้นทางจะใช้รถยนต์บรรทุก 20 คันและเรือ 10 ลำ เส้นทางที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ ผ่าน ถ.รามอินทราถึงแยกวัชรพล ส่วนกทม.ฝั่งตะวันตก จะให้บริการเพิ่มเติมอีก 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1 ถ.เพชรเกษม ตลอดสาย ซึ่งจะเป็นการบริการแบบเรือต่อรถ หรือรถต่อเรือแล้วแต่สภาพพื้นที่ เส้นทางที่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก จากแยกสุพรรณบุรีถึง รพ.บางใหญ่ การเดินรถในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล […]

384572_220756227991031_100001699675877_549724_828772740_n
LG BLOG

EM ball จุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสีย จากน้ำท่วม

EM ย่อมาจากคำว่า  Effective Microorganisms  มีความหมายว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาล กลิ่นหวานอมเปรี้ยว เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีหรือ ยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ ได้ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช และแมลงที่เป็นประโยชน์ ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ทุกคนสามารถนำไปเพาะขยายเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง   EM Ball จะนิยมใช้ในกรณี คูคลอง แม่น้ำ ที่เป็นแหล่งน้ำ ที่น้ำไหลตลอดเวลา โดย EM Ball จะสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศ เมื่อจมลงที่ก้นคลองจะช่วยย่อยตะกอน เน่าเสีย สามารถสร้างอาหารสัตว์เล็กๆ โดยเฉพาะกลุ่มแพลงก์ตอนพืชให้เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย และเกิดแพลงก์ตอนสัตว์เพื่อเป็นอาหารที่ดีของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ รวมทั้งเป็นการเพิ่ม จุลินทรีย์ดีในน้ำเมื่อก้นคลองหรือแม่น้ำมีจุลินทรีย์ ดีมากขึ้น ก้นคลองจะเริ่มสะอาด มีปริมาณออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพจะช่วยย่อยสลายตะกอนมากขึ้น สารพิษในน้ำที่ก่อให้เกิดมลภาวะก็จะลดน้อยลง ระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองก็จะ ค่อยๆดีขึ้น เพื่อที่จะรักษาสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จะขาดไม่ได้ จุลินทรีย์ผู้เปรียบเสมือนวีรบุรุษนี้ก็จะช่วยในการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ เช่น กุ้งหอย […]

original_78452
LG BLOG

Food for Flood วิธีเก็บรักษาและดูความปลอดภัยของอาหารช่วงน้ำท่วม

  จากที่ได้อ่านบทความเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารในช่วงน้ำท่วม เห็นว่ามีประโยชน์  จึงนำมาบอกต่อให้ได้รู้กันทุกคนค่ะ ในภาวะแบบนี้ เราควรเตรียมการล่วงหน้าดังนี้ เราควรเก็บอาหารแห้งต่างๆไว้ในที่สูง ให้ไกลจากน้ำที่สกปรกและมีสารปนเปื้อน เตรียมคูลเลอร์ เพราะจะสามารถเก็บความเย็นของอาหารในยามไม่มีไฟได้ 4 ช.ม. ค่ะ แช่เจลแพ็คไว้ในช่องแข็ง ในช่องฟรีซถ้าไม่เต็มให้วางอาหารไว้ชิดกันให้มากที่สุดเพราะจะสูญเสียความเย็นช้ากว่า ใส่ที่วัดอุณหภูมิไว้ในตู้เย็น เพื่อเช็คว่าอาหารอยู่ในอุณหภูมิที่ยังไม่เสียหรือไม่ คำถามที่พบบ่อย: Q.         ถ้าอาหารที่เก็บไว้โดนน้ำท่วม อะไรที่ทานได้ และ อะไรควรทิ้ง A.         อย่าทานอะไรก็ตามที่สัมผัสน้ำ ยกเว้นอยู่ในภาชนะที่กันน้ำและซีลแน่นหนา พวกฝาเกลียว ฝาจุกเปิด หรืออาหารในกล่องกระดาษทั้งหลายควรทิ้งไป รวมทั้งอาหารกระป๋องที่มีรอยรั่ว ดูบวม หรือบุบ หรือเป็นสนิม สำหรับกระป๋องที่อยู่ในสภาพดีควรนำมาทำความสะอาดดังนี้ นำป้ายกระดาษออกทั้งหมดเพราะจะเป็นตัวสะสมเชื้อแบคทีเรีย ล้างกระป๋องด้วยสบู่และน้ำร้อนถ้ามี ล้างด้วยน้ำกิน นำมาฆ่าเชื้อโดยการใส่ลงไปในน้ำและตั้งให้เดือดสองนาที หรือใส่ลงไปใน chlorine bleach หนึ่งช.ต. ผสมกับน้ำ 1 แกลลอน และแช่ไว้ 15 นาที ตากลมให้แห้ง 1 ช.ม.เป็นอย่างต่ำ เขียนวันหมดอายุกลับลงไป แต่ควรทานให้หมดล่วงหน้าวันหมดอายุ Q.         ควรทำความสะอาดเครื่องครัวอย่างไรในภาวะน้ำท่วม A.         ล้างกระป๋องด้วยสบู่และน้ำร้อนถ้ามี และต้มในน้ำเดือด 15 […]

299784_118658738242579_109638549144598_113441_73620284_n
LG BLOG

วิธีทำอุปกรณ์ทดสอบไฟรั่วช่วงน้ำท่วมง่ายๆ

สถานการณ์การเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดในพื้นที่น้ำท่วมนับวันยิ่งมีตัวเลขเพิ่มขึ้น เป็นภัยแฝงที่น่ากลัวที่มาพร้อมอุทกภัยครั้งนี้ มีการรายงานขั้นต่ำแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 36 ราย ใน 15 จังหวัด โดยมากเป็นการเสียชีวิตจากถูกไฟฟ้าดูดจากวันแรกที่น้ำท่วม จากการสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ มาดูวิธีการทำอุปกรณ์ทดสอบไฟรั่วในน้ำอย่างง่าย  เพื่อนำไปใช้ป้องกันภัยนี้ด้วยตัวท่านเอง อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม – ไขควงเช็คไฟ – สายไฟยาว 2.10 เมตร (THW 1.5 หรือสายอ่อน) – คีม – ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ( 4 หุน ) ทำเป็นด้ามยาวขนาด 2 เมตร – เทปพันสายไฟ – ตะปู ขนาด 2″ – ดินน้ำมัน   ขั้นตอนการทำ 1. นำสายไฟที่เตรียมไว้มาสอดเข้าไปในท่อ PVC 2. ใช้คีมตัดที่ปลอกฉนวนไขควงเช็คไฟ เพื่อให้พันสายไฟได้แน่นหนา […]

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins