การกลับมาของฟังก์ชั่นสุดฮิต Time Machine II

Time Machine II-1
ฟีเจอร์ ไทม์ แมชชีน เวอร์ชั่น 2 ให้คุณสามารถบันทึกรายการทีวีโปรดลงในหน่วยความจำภายในเครื่องโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และด้วยฟังก์ชั่น Live Playback ผู้ใช้จะสามารถเรียกดู หยุด เล่นย้อนกลับ เล่นซ้ำหรือขณะที่บันทึกรายการโปรดในเวลาเดียวกัน รวมถึงการตั้งเวลาเพื่อบันทึกรายการโปรดล่วงหน้า แม้ช่วงเวลานั้นโทรทัศน์ปิดอยู่ก็สามารถบันทึกรายการได้

วิธีการใช้งานฟังก์ชั่น Time Machine II

  1. ขณะรับชมโปรแกรมโทรทัศน์ กดปุ่ม Wheel (OK) บนเมจิกรีโมท หน้าจอด้านล่างของสมาร์ททีวีจะปรากฎ
    แถบเมนูบาร์

Time Machine II-2

2. ตั้งวัน เวลา ณ ปัจจุบันของ LG Smart TV พร้อมเลือกระดับคุณภาพของภาพก่อนการบันทึกรายการโปรด โดยเลือกที่ปุ่ม Record จะมีข้อความให้คุณตั้งค่า วันเวลา และคุณภาพของภาพ

Time Machine II-3

 

Time Machine II-4

 

Time Machine II-5

3. คุณสามารถบันทึกรายการโปรดขณะรับชมรายการดังกล่าวอยู่

 

Time Machine II-6

4. ในขณะบันทึกรายการ คุณสามารถย้อนกลับ (Rewind) ไปรับชมรายการที่ถูกบันทึกไว้ต้นรายการได้ โดยคลิก OK บนเมจิกรีโมทหรือรีโมทธรรมดา เลือก Pause,Rewind,Forward บนแถบเมนูบาร์ได้

Time Machine II-7

 

5. หากคุณต้องการหยุดบันทึกรายการโปรด เลือก Recording Stop หรือตั้งเวลาการหยุดบันทึกรายการล่วงหน้า โดยเลือก Recording end time modify

Time Machine II-8

 

6. รายการโปรดที่คุณบันทึกถูกบันทึกอยู่ใน Recorded TV (Smart Share หรือ แถบเมนู Recorded TV ด้านล่าง)

Time Machine II-10

 

7. คุณยังสามารถตั้งเวลาบันทึกรายการโปรดล่วงหน้า แม้ช่วงเวลานั้นโทรทัศน์ปิดอยู่ก็สามารถบันทึกรายการโปรดของคุณได้

Time Machine II-10

Time Machine II-11

 

Time Machine II-12

Time Machine II-13

8. หากคุณต้องการลบรายการที่คุณบันทึกไว้ สามารถเลือก Recorded TV และเลือกไฟล์ที่ต้องการลบออก

Time Machine II-14

 

หมายเหตุ
– ไม่สามารถบันทึกรายการที่มีความยาวต่ำกว่า 10 วินาทีได้
– หากคุณเลือกบันทึกรายการโปรดลง  Memory ของโทรทัศน์ แล้วขึ้นข้อความความจำของเครื่องไม่เพียงพอ คุณสามารถลบรายการที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านั้น หรือ
– ทำการเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเข้ากับตัวเครื่องโทรทัศน์ เลือก Initialization ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของคุณก่อนเริ่มการบันทึกรายการโปรดต่อไป