ควบคุมการทำงานโดยการอ่าน การเคลื่อนไหวของ Magic Remote ด้วยฟังก์ชั่น Gesture Control

หากกล่าวถึงรีโมทที่ใช้งานง่ายและสะดวก แอลจีเมจิครีโมทคงอยู่ในคำตอบแรกๆที่ผู้ใช้นึกถึง เนื่องด้วยการใช้งานง่ายเปรียบเสมือนคุณควบคุมทีวีด้วยเม้าส์ไร้สาย โดยเฉพาะเมจิครีโมทรุ่นใหม่ที่แอลจีมุ่งพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความง่าย สะดวกและประหยัดเวลาให้แก่ผู้บริโภคผ่านฟังก์ชั่น Gesture Control

-เมื่อคุณดูรายการทีวีบนแอลจีสมาร์ททีวีแล้วต้องการจะเปลี่ยนช่องโทรทัศน์

Magic Remote 1

 

-คุณสามารถลากเมจิครีโมทของคุณเพื่อเปลี่ยนเลขช่องโทรทัศน์ที่คุณต้องการรับชมโดยกดปุ่ม OK ค้างไว้แล้ววาดตัวเลขที่คุณต้องการรับชม

Magic Remote 2

-ตัวเลขช่องที่คุณต้องการรับชมจะปรากฎบนหน้าจอ โทรทัศน์ของคุณก็จะเปลี่ยนช่องไปยังช่องที่คุณต้องการรับชม

Magic Remote 3

สัญลักษณ์ของฟังก์ชั่น Gesture

2013-06-19_190739

หมายเหตุ

          เมื่อคุณลากตัวเลขช่องที่ต้องการจะชม คุณต้องวาดตัวเลขช่องหลักที่ 2 หลังจากวาดเลขแรกไม่เกิน
1 วินาที เนื่องจากหลังจากวาดตัวเลขช่องหลักแรกแล้ว ทีวีจะเปลี่ยนช่องตามตัวเลขหลักแรก
ที่คุณวาดบนแอลจีสมาร์ททีวี