จุดเฝ้าระวัง ! ป้องกันน้ำเข้าบ้านคุณ

 

เตรียมรับมือเมื่อน้ำมาถึงหน้าบ้านคุณ  น้ำสามารถเล็ดลอดเข้าสู่บ้านคุณได้ทุกเมื่อ แม้ได้รับการป้องกันเป็นอย่างดี เพราะบ้านมีจุดเสี่ยงมากมายที่เป็นช่องทางให้น้ำไหลเข้ามาภายใน จึงควรรู้ถึงจุดเหล่านั้น เพื่อระวังและป้องกัน

1. สิ่งของสำคัญ ของสำคัญที่มีขนาดใหญ่ ยกขึ้นวางไว้บนชั้นวางที่อยู่ในระดับสูงเพื่อป้องกันความเสียหาย

2. ของชิ้นใหญ่ ทรัพย์สินที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ที่ไม่สามารถยกวางบนชั้นวางของ ควรทำการยกสูง ให้พ้นจากพื้น ด้วยวิธีการวางบนอิฐหรือแผ่นไม้ให้พ้นน้ำ

ที่จะเกิดจากน้ำที่เข้าสู่ภายในได้

3 . ระยะห่างของขอบล่างประตูกับพื้นจะมีช่องว่างที่เมื่อน้ำท่วมถึง จะสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ตัวบ้านภายในได้ การนำถุงทรายมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆเพื่อปิดช่องดังกล่าว สามารถบรรเทาความรุนแรงที่จะเกิดจากน้ำเข้าสู่ภายในได้

4. ท่อน้ำทิ้ง บริเวณท่อน้ำทิ้งเป็นอีกจุดที่เชื่อมต่อกับภายนอก ซึ่งเมื่อน้ำมีปริมาณที่สูงเหนือพื้นดินเป็นจำนวนมาก จึงสามารถที่จะล้นออกมาทางท่อได้เช่นเดียวกัน

5. ห้องน้ำ เป็นจุดที่ต่อท่อน้ำหรือท่อน้ำทิ้งต่างๆมากที่สุดภายในบ้าน จึงเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากน้ำสามารถเล็ดลอดเข้ามาภายในได้ แม้รูโหว่จะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ตาม

6. ปลั๊กไฟ ไม่ใช่เพียงท่อระบายน้ำหรือท่อประปาเท่านั้นที่น้ำจะสามารถผ่านเข้ามาบริเวณปลั๊กหรือบริเวณที่มีการเดินสายไฟอีกด้วย เนื่องจากบริเวณเหล่านั้นมีช่องว่างในกำแพงที่น้ำสามารถจะเข้ามาได้เช่นกัน

7. ผนังบ้าน กำแพงบ้านที่ผ่านนการก่อสร้างมานานนับสิบปี มักมีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นตามกาลเวลาและรอยเหล่านี้ก็คือประตูบานหนึ่งที่พร้อมจะต้อนรับน้ำเข้าสู่ภายในอีกด้วย

 

ที่มา : Thairath Online http://www.thairath.co.th/page/surveillance

 

 

 

lgblogger.com

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.