ตรวจสอบปัญหาของเครื่องซักผ้าด้วยตัวเอง

11_Smart-Diagnosis

ระบบตรวจสอบปัญหาของเครื่องซักผ้าด้วย (Smart Diagnosis)

เป็นระบบการแจ้งปัญหาเครื่องซักผ้าผ่านทางสมาร์ทโฟน โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง หรือโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบให้

วิธีการตรวจสอบ เพื่อนๆ จะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น LG Smart Laundry & DW ลงบนสมาร์ทโฟนเสียก่อน สามารถ Download ได้จาก Play Store เลยครับ หลังจากนั้นให้เพื่อนๆ ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ

 

1. ปิดฝาเครื่องซักผ้า และกดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง

1

หมายเหตุ : ถ้ากดปุ่มอื่นๆ ไปก่อนหน้าหน้าที่จะกดปุ่ม อุณหภูมิน้ำ Tub Dry ให้ท่านกดปุ่ม เปิด/ปิด อีกครั้งครับ

 

2. วางโทรศัพท์ที่เข้าโปรแกรมแล้ว บริเวณสัญลักษณ์

2

หมายเหตุ : ต้องให้ลำโพงอยู่ใกล้กับสัญลักษณ์ Smart Diagnosis มากที่สุด

 

3. กดปุ่ม อุณหภูมิน้ำ Tub Dry ค้างไว้จนได้ยินเสียงสัญญาณ

3

หมายเหตุ : โทรศัพท์ต้องอยู่ใกล้สัญลักษณ์ Smart Diagnosis และวางโทรศัพท์ไว้จนเสียงสัญญาณเงียบ

 

4. เครื่องจะแสดงรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้นของเครื่องซักผ้า พร้อมทั้งวิธีแก้ปัญหา

4

**ข้อควรระวัง

โปรแกรมตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ เป็นฟังก์ชั่นแก้ปัญหาผ่านโทรศัพท์เข้าไปยังศูนย์บริการ ประสิทธิภาพของฟังก์ชั่นนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ศักยภาพของโทรศัพท์ที่ใช้ส่งสัญญาณ เสียงรบกวนต่างๆ ขณะที่ทำการส่งสัญญาณรวมไปถึงสภาพของสถานที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าที่อาจจะมีผลต่อสัญญาณ ที่กล่าวมานี้เป็ฯเพียงการยกตัวอย่าง อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ดังนั้นทางฟังก์ชั่น Smart Diagnosis (โปรแกรมตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะ) อาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างข้างต้น