นโยบายการรับประกันเกี่ยวกับ Pixel บนหน้าจอมอนิเตอร์

รายละเอียดที่แสดงด้านล่างนี้ เป็นรายละเอียดที่ทาง บ.แอลจีฯ ได้ประกาศเพื่อเป็นแนวทางในการรับประกันสินค้าในกลุ่มสินค้าจอมอนิเตอร์ (LCD Monitor) กรณีที่เกิดอาการเป็นจุดแบบต่างๆบนหน้าจอ

1. คำอธิบายเกี่ยวกับการเกิด จุดสว่าง และ จุดมืด ของ Sub-Pixel (Bright and Dark sub-pixel)

LCD Panel หรือหน้าจอมอนิเตอร์ที่ทำหน้าที่แสดงภาพ จะประกอบไปด้วย  sub-pixels จำนวนหลายล้าน จุดบนหน้าจอ

ดังแสดงใน “ ตารางที่ 1” จากจำนวนจุดที่มากมายหลายล้านจุดบนหน้าจอ จึงทำให้สามารถเกิดจุดที่ทำงานผิดปกติเกิดขึ้นบนหน้าจอได้

ดัง “รูปที่ 2”  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

1-1. Bright sub-pixel : หรือ จุดสว่าง เป็นการทำงานที่ผิดปกติกรณีที่จุดๆใดสว่างค้างสถานะการทำงานไว้ตลอดเวลา

ทำให้เรามองเห็นเป็นจุด หรือ  เกิดเป็นเม็ดสีเล็กๆ ที่สว่างค้างอยู่บนหน้าจอ  เช่น สีแดง สีเขียว หรือ สีน้ำเงิน

1-2. Dark sub-pixel : หรือจุดมืด บนหน้าจอ เกิดจากการที่ sub-pixel บางจุดดับตลอดเวลา ทำให้เราสามารถมองเห็นเป็น

จุดสีดำเล็กๆบนหน้าจอได้

2. การรับประกันจุดสว่าง และจุดมืด บนหน้าจอ (Bright and Dark sub-pixel)

จุดสว่าง และจุดมืดบนหน้าจอ สามารถเกิดขึ้นได้จากขั้นตอนการผลิต หรือระหว่างการใช้งานของลูกค้าเอง แต่อย่างไรก็ตาม จุดต่างๆที่เกิดขึ้นมาบนหน้าจอจะไม่มีผลต่อการทำงานโดยรวมของจอมอนิเตอร์  ดังนั้นการพิจารณารับประกันจำนวนจุดที่เกิดบนหน้าจอ จึงได้อ้างอิงจากจำนวนจุด หรือ sub-pixel ทั้งหมดบนหน้าจอ โดยสามารถเสียได้  1จุด ต่อจำนวนจุดทั้งหมด1 ล้านจุด

ดังรายละเอียดที่แสดงใน “ตารางที่ 1”  (เช่น  หน้าจอ 1280*1024 มีจำนวนจุดทั้งหมด ~4 ล้านจุด จึงมีโอกาสเสียได้  4 จุด เป็นต้น )

[ ตารางที่1 : จำนวนจุด bright and dark sub-pixel ที่สามารถเกิดบนหน้าจอได้ ]

* การเคลมสินค้ากรณีเกิดจุดบนหน้าจอ จะต้องเกิดจุด มากกว่าที่ระบุในตาราง โดยอ้างอิงจากสเปกหน้าจอของลูกค้าเป็นหลัก*