ประกาศรายชื่อผู้โชคดี LG Smart TV ใช้ง่ายได้รางวัล จากกิจกรรมครอบครัวข่าว 3

LG Smart TV ร่วมกับครอบครัวข่าว 3 จัดกิจกรรมร่วมสนุกกันอย่างง่ายๆเพียงร่วมให้คะแนนคอนเทนต์ของครอบครัวข่าว 3

ผ่าน LG Smart TV ลุ้นรับรางวัล LG Cinema 3D Smart TVขนาด 42 นิ้วรุ่น42LM6690 จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดีที่ 5 ท่านที่ได้รับรางวัล LG Cinema 3D Smart TV รุ่น 42LM6690 ได้แก่

1. คุณจิรวัฒน์ มณีศรี

2. คุณประจวบ  ปฐมภฅว้นต์

3. คุณสัญชัย จุฬำทรัพยกุล

4. คุณพล.อ.สุทศ ภูติโยธิน

5. คุณกฤษณ์ ณ สงขลา

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี LG Smart TV ใช้ง่ายได้รางวัล จากกิจกรรม LG ON TV

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี LG Smart TV ใช้ง่ายได้รางวัล จากกิจกรรม LG ON TV จำนวน 10 ท่าน ที่ได้รับ  LG Smart TV รุ่น  42LS5700 จำนวน 10 รางวัล

1. คุณจิระ เปรื่องโอภาส

2.คุณนิภา ฉายาวรกุล

3.คุณกานต์ ผลวิเศรษฐ์กุล

4.คุณปวีณา สอนดี

5.คุณสิทธิชัย ทรัพย์เรืองชัย

6.คุณนทึ อ้อมณฑา

7.คุณเริงศักดิ์ อารักษ์วิชานันท์

8.คุณณัฐฐาพร วงศ์ประเสริฐ

9.คุณนิยม จดกลาง

10.คุณประจักษ์ ศรีวิทะ

3 thoughts on “ประกาศรายชื่อผู้โชคดี LG Smart TV ใช้ง่ายได้รางวัล จากกิจกรรม LG ON TV

Comments are closed.