รู้หรือไม่ เตาอบไมโครเวฟมีกี่ประเภท?

medium01
เตาอบไมโครเวฟที่บ้านเราจะมด้วยกัน 3 ประเภท

1. เตาอบไมโครเวฟ ระบบอุ่นอาหาร (Solo)
จะมีแค่แม็กนีตรอน สำหรับปล่อยคลื่นไมโครเวฟอย่างเดียวใช้สำหรับอุ่นอาหาร
หรือทำอาหารประเภทต้มๆ เช่น ซุป หงุข้าว เป็นตน
2. เตาอบไมโครเวฟ ระบบย่าง (Grill)
จะมีแม็กนีตรอน สำหรับปล่อยคลื่นไมโครเวฟและขดลวดสำหรับย่างอยู่ด้านบนของช่องอบ
สามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภท เช่น อาหารย่าง หรือทำอาหารประเภทต้มๆ เช่น ซุป หุงข้าว เป็นต้น
3. เตาอบไมโครเวฟ ระบบอบ (Convection)
จะมีแค่แม็กนีตรอน สำหรับปล่อยคลื่นไมโครเวฟ ขดลวดสำหรับย่างอยู่ด้านบนของช่องอบ
และ พัดลมความร้อน ที่ด้านหลังช่องอบ สามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภท เช่น เบเกอรี่ ขนมอบต่างๆ อาหารย่าง และสำหรับไมโครเวฟของ LG จะสามารถนึ่งอาหารได้ดว้ย