ลงทะเบียนกิจกรรม “ทายพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแอร์ LG”

กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากกิจกรรม "ทายพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแอร์ LG"


รบกวนกรอกข้อมูล ชื่อ Facebook , ชื่อ - นามสกุล (ตามบัตรประชาชน), เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ให้ครบถ้วน
* Required

ชื่อ Facebook ของท่าน*
ชื่อ-นามสกุลจริง (ภาษาไทย)*
E-mail:*
เบอร์โทรศัพท์:*
ที่อยู่: (สำหรับการจัดส่งของรางวัล)*
กรุณาพิมพ์ตัวอักษรตามภาพ: