วิธีการใช้งาน YouTube ผ่าน Web Browser บน LG webOS TV

วิธีการใช้งาน YouTube ผ่าน Web Browser บน LG webOS TV

คอนเทนต์ (Application) YouTube บนหน้าจอ LG Smart TV นั้นถูกออกแบบการใช้งานจากทาง YouTube โดยตรง โดยการออกแบบนั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น รวมถึงการใช้งานผ่าน Web Browser บน webOS TVด้วย เมื่อผู้ใช้พิมพ์ www.youtube.com ลงไปบนหน้า Web Browser ทาง Server ของ YouTube จะทำการ Re-direct ไปที่ www.youtube.com/tv แทนซึ่งก็จะทำให้ไม่สามารถทำการ Search หาข้อมูลเป็นภาษาไทยได้เช่นกัน

ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการ Search หาข้อมูลที่ต้องการเป็นภาษาไทย สามารถทำได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือก Keyboard Input เป็นภาษา English/ ภาษาไทย จากเมนู General > Language > Keyboard

12

 

 

 

 

 

2. เข้าไปที่ไอคอน Web Browser แล้วพิมพ์ https://www.youtube.co.th (จะไม่เกิดการ Re-direct ไปที่ www.youtube.com/tv)

3

4

 

 

 

 

 

 

3. เปลี่ยนภาษาบน Visual Key Board จากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยแล้วใช้งานฟังค์ชั่น Search หาข้อมูลเป็นภาษาไทย ได้ทันที

5 6

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ทางแอลจีขออนุญาตไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากทาง YouTube