วิธีกำจัดยุงลายที่มากับน้ำท่วม

   วิธีกำจัดยุงลายที่มากับน้ำ่ท่วม 1. ใช้ผงซักฟอกโรยในภาชนะ /วัสดุ แหล่งเพาะพันธุ์ขนาดเล็กต่างๆ เช่น จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนตร์ เป็นต้น จะเห้นว่าผงซักฟอกจะแพร่กระจายปกคลุมทั่วผิวน้ำ เมื่อลูกน้ำและตัวโม่งของยุงลายจำเป็นต้องขึ้นมาหายใจ จะดูดซับเอาสารเข้าสู่ระบบหายใจ ทำให้ระคายเคืองต่อระบบและค่อยๆตายในที่สุด   2. ใช้น้ำยาล้างจานโฉบจับยุงลาย โดยการบีบน้ำยาล้างจานทาให้ทั่วพื้นจานพลาสติกขนาดพอเหมาะสำหรับใช้โฉบจังยุงที่บินมารบกวนใกล้ๆตัว  หรือใช้น้ำยาล้างจานละลายในน้ำเปล่า ตวงใส่กระบอกฉีด พรมผ้า นำไปฉีดกลุ่มยุงลายที่พบเกาะตามบริเวณต่างๆตามมุมบ้าน   3. วิธีใช้กาลักน้ำ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ดั่งเดิมมาพัฒนาเพื่อใช้ดูดกำจัดลูกน้ำและตัวโม่งออกจากภาชนะ 2-3 รอบ แล้วใช้สายยางดูดเอาลูกน้ำทิ้ง จะทำให้ภาชนะสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลายภายใน 5 นาที หากชุมชน ครัวเรือน นำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความชุกชุมของยุงลายได้ และลดความเสี่ยงจากการถูกยุงลายกัดและติดเชื้อโรคไข้เลือดออก เพียงเท่านี้ คุณก็จะปลอดภัยจากการถูกรบกวนจากบรรดายุงทั้งหลาย   ที่มา : Thaiheath .or.th     lgblogger.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.