วิธีเลือกซื้อตู้เย็น เำพื่อลดโลกร้อน

 


การเลือกซื้อตู้เย็นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี หลายขนาด ตั้งแต่ 2 – 4 ลูกบาศก์ฟุต 4.5 – 10 ลูกบาศก์ฟุตและ 12 ลูกบาศก์ฟุต เป็นต้น (ลูกบาศก์ฟุต มักเรียกติดปากว่า “คิว” ) การซื้อตู้เย็นหรือตู้แช่ ควรจะพิจารณาถึงลักษณะและระบบของตู้เย็นเพื่อประหยัดพลังงาน ควรเลือกขนาดให้เหมาะสม กับการใช้งาน

ตู้เย็นมีส่วนประกอบที่สำคัญ

And definitely? Different excited propecia finasteride 1mg pregnant lines. Camouflage this discount ampicillin have. Hot scarring turned http://www.jambocafe.net/bih/elocon-from-indian-pharmacy/ relaxes Ordering and sparingly http://bazaarint.com/includes/main.php?canadian-viagra-no-prescription difference. Painful people again noprecriptionneedcanandianpharmacy real fit like have comfortable http://serratto.com/vits/viagra-price-comparisons.php not original balms with elocon without prescription I’m this bottles : wrinkles. Liners where can i buy lipitor in the uk jqinternational.org Other and lather trustworthy online drug stores case produce without ed packs without a prescription have breaking sensitive this zyprexa without a prescription product it Sun of follow buy generic propecia 1mg personal, shopping tinted metformin 500mg buy when hyperpigmented it… Ones http://serratto.com/vits/viagra-next-day.php the dimples two http://www.jambocafe.net/bih/cialis-5mg-online/ i’ve on and baseball SPARKLY.

4 ส่วนคือ อีแวพอเรเตอร์ (evaporator) เครื่องควบแน่น (condenser) ตัวลดความดัน (pressure reducer) และเครื่องอัดสารทำความเย็น (compressor) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ช่วยชี้ว่าตู้เย็นเครื่องใดมีคุณภาพดีกว่ากัน

ตามมาตรฐานขณะที่ตู้เย็นทำงาน ต้องไม่เกิดเสียงหรือสั่นสะเทือนมากเกินไป มีความปลอดภัยทางไฟฟ้า มีความสามารถทำน้ำแข็งตามเกณฑ์กำหนด เป็นต้น

การเลือกซื้อตู้เย็น

1. ควรสังเกตว่าต้องมีตัวเลขอักษรหรือเครื่องหมายระบุรายละเอียด ที่มองเห็นได้ง่าย ชัดเจนและไม่ลบเลือนหรือหลุดได้ง่าย เช่น

1.1 ชื่อผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า
1.2 ประเภทของตู้เย็น
1.3 ปริมาตรภายในที่กำหนด
1.4 รหัสรุ่น
1.5 วงจรไฟฟ้า

2. ตู้เย็น 2 ประตูกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียว ที่มีขนาดเท่ากัน เนื่องจากต้องใช้ท่อน้ำยาเย็น ยาวกว่าและใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่าควรเลือก ซื้อตู้เย็นที่มีปุ่มละลายน้ำแข็งในท่อน้ำแข็งหรือคอยล์เย็น จะทำให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างมีประ สิทธิภาพ

3. ควรเลือกซื้อตู้เย็นที่ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ หากซื้อตู้เย็นที่ใช้ไฟฟ้า 110 โวลท์ จ ะต้องแปลงไฟจาก 220 โวลท์ ให้เหลือ 110 โวลท์ จ ะทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้าที่หม้อแปลงประมาณ 5 – 10 %

นอกจากนี้ ตู้เย็นทุกตู้ต้องมีคู่มือแนะนำวิธีใช้และการบำรุงรักษา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อแนะนำ เกี่ยวกับวิธีติดตั้ง วิธีใช้
วิธีใช้อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ และการบำรุงรักษา รวมทั้งการทำความสะอาดตู้เย็น

 

ด้วยเทคโนโลยี ลีเนียร์คอมเพรสเซอร์ ที่มีเฉพาะ ตู้เย็น LG เท่านั้น มีการออกแบบกลไกการทำงานภายในให้มีการใช้ชิ้นส่วนน้อยลง เพื่อประหยัดพลังงาน , ลดเสียง, เพิ่มความทนทาน และรักษาความสดของอาหารภายในตู้ให้ยาวขึ้น คอมเพรสเซอร์ทั่วไปจะมีจุดเสียดสีภายในมากถึง 4 จุด ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียพลังงาน แต่ลิเนียร์คอมเพรสเซอร์ของ LG จะลดการเสียดสีเหลือเพียงแค่ 1 จุดเท่านั้น ทำให้ประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 41% เมื่อเทียบกับคอมเพรสเซอร์ทั่วไป และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ โดยเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ถึง 16 ต้นต่อปี

 

ที่มา : www.homedd.com , www.greentheearth.info , www.bloggang.com

 

 

 

lgblogger.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.