สูตรการทำข้าวเหนียวมูนรสช็อคโกแลตอัลมอนด์ สอดไส้ขุนน โดย LG SolarDom

cats

ข้าวเหนียวมูนรสช็อคโกแลตอัลมอนด์ สอดไส้ขุนน

ส่วนผสมส้าหรับท้าข้าวเหนียวมูนรสช็อคโกแลต
-ข้าวเหนียวมูนที่แบ่งไว้
-ช็อกโกแลต Hershey’s ส้าหรับท้าขนมแบบ Semi-sweet 1 ช้อนโต๊ะ
-น้ำเชื่อมรสช็อคโกแลต 2 ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสมส้าหรับตกแต่ง
-ขนุนสด 6 ชิ้น
-อัลมอนด์อบกรอบสับละเอียด

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
– เตาไมโครเวฟแอลจี รุ่น โซล่าร์โดม
– ช้อนตวง
– ถ้วยตวง
– ชามอ่างส้าหรับผสม
– ไม้พาย
– พลาสติกส้าหรับคลุมอาหาร

2013-05-31_173616

วิธีท้าข้าวเหนียวมูนรสช็อคโกแลต
1) ผสมช็อคโกแลตแข็งละลายและน้าเชื่อมรสช็อคโกแลตเข้าด้วยกัน
2) น้าส่วนผสมช็อคโกแลตที่ได้ มาผสมกับข้าวเหนียวมูนขณะยังร้อน ผสมด้วยไม้พายจนเข้ากันดี
3) คลุมด้วยพลาสติกคลุมอาหารพักไว้ 15 นาที

วิธีจัดเสิร์ฟ
1) น้าขนุนสดที่ล้างจนสะอาด มากางออก
2) ตักข้าวเหนียวมูนรสช็อคโกแลตที่พักไว้จนได้ที่ ใส่ลงไปในขนุนจนเต็ม
3) โรยอัลมอนด์อบกรอบสับละเอียด เพื่อตกแต่งหน้า พร้อมรับประทาน
4) ตักข้าวเหนียวมูนช็อกโกแลตใส่ลงในขนุนจนเต็มโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สับอบกรอบ

 

 

2013-05-31_173627