หน้าร้อนนี้เรามาช่วยประหยัดน้ำกันเถอะ

ในช่วงนี้เริ่มมีข่าวของภัยแล้งออกมาอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด เนื่องจากในปีที่ผ่านมาฝนไม่ได้ตกลงมาในส่วนของอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ จึงส่งผลกระทบให้ปีนี้อาจจะเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำขึ้นได้

3-8-2016_11-58-08_AM

ภาพจาก : http://www.egat.co.th/

จากภาพปริมาณน้ำต้นทุนที่สามารถใช้งานได้นั้น มีอ่างเก็บน้ำเพียง 4 แห่งเท่านั้น ที่มีค่าปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในระดับปกติ วันนี้เราจึงอยากแนะนำการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวันมาฝากเพื่อนๆ กันครับ

  1. การอาบน้ำ – การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูของฝักบัว ยิ่งเล็ก จะยิ่งประหยัดน้ำ แต่ถ้าใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตรเลยทีเดียว
  2. การล้างมือ – ควรใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว
  3. การโกนหนวด – โกนหนวดแล้วควรใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ำจากแก้วมาล้างอีกครั้ง และล้างมีดโกนหนวดโดยการ จุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก
  4. การแปรงฟัน – การใช้น้ำบ้วนปาก และแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5 – 1 ลิตร แต่การปล่อยให้น้ำไหล จากก๊อกตลอดการแปรงฟัน จะใช้น้ำถึง 20–30 ลิตรต่อครั้ง
  5. การล้างถ้วยชามภาชนะ – ใช้ผ้าเช็ดคราบสกปรกออกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ จะประหยัดเวลา ประหยัดน้ำ และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำ 9 ลิตร/นาที
  6. การล้างผักผลไม้ – ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น ล้างผัก ผลไม้ ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็นภาชนะที่ยกย้ายได้ ยังนำน้ำไปรดต้นไม้ได้อีกด้วย
  7. การล้างรถ – ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือ เครื่องมือล้างรถจุ่มน้ำลงในถัง เพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้น้ำที่ควรใช้จริง อย่างถูกวิธี ไม่เปิดน้ำทิ้งระหว่างการใช้น้ำหรือปล่อยให้น้ำล้น จะสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 20-50% ทีเดียว และไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ำแล้ว ยังทำให้เกิดสนิมที่ตัวถังได้ด้วย
  8. การเช็ดพื้น – ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู จะใช้น้ำน้อยกว่า การใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดพื้นโดยตรง
  9. การซักผ้า – ขณะทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเสียน้ำถึง 9 ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้งการซักด้วยมือ และเครื่องซักผ้า

ซึ่งปัจจุบันเครื่องซักผ้าที่ใช้ระบบการซักแบบ Turbo Wash™ จะช่วยประหยัดน้ำในขั้นตอนการล้าง ด้วยการพ่นสเปย์น้ำลงบนเนื้อผ้า พร้อมทั้งหมุนถังซักด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา 120 วินาที เพื่อกำจัดผงซักฟอกให้หมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดเวลาในการซักลงได้ถึง 30 นาทีแล้ว ยังคงประสิทธิภาพในการซัก และการล้างเทียบเท่ากับการซักด้วยโปรแกรมปกติอีกด้วย

เครื่องซักผ้าประหยัดน้ำ

เป็นอย่างไรกันบ้าง เพียงปรับนิดเปลี่ยนหน่อย เราก็จะประหยัดน้ำได้มากขึ้นแล้ว เพื่อนๆ คนไหนที่กำลังจะเริ่มประหยัดน้ำ สามารถนำวิธีการต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้งานได้เลย ส่วนเพื่อนๆ คนไหนที่กำลังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าแอลจีที่มีระบบการซักแบบ Turbo Wash™ ไว้ใช้ประหยัดน้ำ ประหยัดเวลาในช่วงหน้าร้อนนี้กันอยู่ สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lg.com/th/washing-machine/lg-F1450ST1V