แจ้งเรื่องบัตรกำนัลจากการจัดโปรโมชั่น LG Mega Expo และการจัดโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางแอลจี

A

 

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้รับบัตรกำนัลตั๋วเครื่องบินและแพ็กเกจโรงแรมที่พักจากการจัดโปรโมชั่นของแอลจี

จากการที่บริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดจ้างบริษัท 2T Marketing เพื่อเป็นตัวแทนดำเนินการด้านการให้บริการตั๋วเครื่องบินและแพ็กเกจที่พักโรงแรมให้แก่ลูกค้าของแอลจี จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน LG Mega Expo ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 15 มกราคม 2556 ที่ผ่านมารวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ของแอลจี นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบันนั้น ซึ่งปรากฏว่าทางบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าว่าไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บัตรกำนัลดังกล่าวและจากการตรวจสอบกลับไปยังบริษัท 2T Marketing พบว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ละเลยและไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาที่กำหนดไว้กับบริษัทแอลจีฯด้วยการหยุดให้บริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระเงินให้แก่บริษัท 2T Marketing เต็มจำนวนตามที่ตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ทางบริษัทแอลจีฯ มิได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเตรียมดำเนินการทางกฏหมายกับบริษัท 2T Marketing ในการผิดสัญญาและไม่มอบบริการให้แก่ลูกค้า ยังผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและกระทบต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ

 

บริษัทแอลจีฯ ขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจัดจ้างบริษัทตัวแทนใหม่เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน ซึ่งลูกค้าที่ได้รับบัตรกำนัลดังกล่าวสามารถติดต่อเพื่อจองตั๋วเครื่องบินและที่พักโรงแรมได้ผ่านทาง Call Center โทร. 02-610-3003 โทรสาร 02-686-9044 e-mail: lg@ar.co.th วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ