แอลจี จัดโครงการ LG Hope Family


LG Electronics  ร่วมกับโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ จัดโครงการ LG Hope Family เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูตนเอง ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนอาหาร และประสบภาวะทุพโภชนาการในภูมิภาคเอเชียครับ

 

LG Hope Family เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีระยะดำเนินงานทั้งสิ้น 3 ปี โดยแอลจีได้ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ เป็นจำนวน 22.8 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 35,000 คน ในประเทศบังกลาเทศและกัมพูชา ในการฟื้นฟูตนเองจากภัยธรรมชาติและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหาร

 

มร.เจมส์ ปาร์ค ประธานแอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “จากข้อมูลของสหประชาชาติ ประเทศบังกลาเทศและกัมพูชาจัดอยู่ในกลุ่มประเทศยากจน ซึ่งประสบภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนัก และได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทุกปี แอลจีจึงได้ริเริ่มจัดโครงการ LG Hope Family ขึ้นใน 2 ประเทศดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ให้พ้นจากความหิวโหย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น”

 

 

โครงการ LG Hope Family ให้ความช่วยเหลือประชาชนในประเทศบังกลาเทศมากกว่า 10,000 คนจาก 2,000 ครัวเรือน ทั้งด้านเงินทุนเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนและปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูสภาพจิตใจ และจัดหาเสบียงอาหาร ทางโครงการฯ ยังได้บริจาคข้าวสารจำนวน 750 ตัน ให้แก่ประชาชนในประเทศกัมพูชา มากกว่า 25,000 คน ใน 5,000 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหาร และช่วยให้เกิดกำลังใจในการฟื้นฟูชุมชน

 

-รวมภาพบรรยากาศ

ตัวแทนจาก LG  Electronics และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ เดินทางไปเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านปาฐกถา อุปศิลา ในอำเภอบาร์กุนา ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศบังกลาเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร และได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุดของประเทศบังคลาเทศ

 

ประชาชนในอำเภอบาร์กุนา ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ LG Hope Family

ความช่วยเหลือที่ประชาชนแต่ละคนจะได้รับ ได้แก่ ข้าวสาร 2 กิโลกรัม, ถั่วเมล็ดแห้ง 200 กรัม, น้ำมันพืช 0.1 ลิตร และเงินสนับสนุนซึ่งเท่ากับรายได้จากการทำงาน 15 วันครับผม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.