โครงการ “Empowering Tomorrow’s Leaders” เสริมศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม

(ในภาพจากด้านซ้าย) คุณ ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร พร้อมด้วย คุณ ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามร่วมกับ รศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี และ ผศ. ดร. คมสัน มาลีสี รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในโครงการ “Empowering Tomorrow’s Leaders” ผนวกกำลังความเป็นหนึ่งทางด้านนวัตกรรมระดับโลกจากแอลจี และความเป็นหนึ่งทางด้านวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบังฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาการค้นคว้าวิจัย สร้างศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนอันทันสมัย รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่าสี่ล้านบาท

คุณธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของแอลจีที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระดับโลก แอลจีภูมิใจที่ได้ร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการ Empowering Tomorrow’s Leaders ซึ่งเราเชื่อว่าความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมระดับโลกของแอลจี ผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันฯ ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยให้พร้อมสำหรับการทำงานทางด้านวิศวกรรม และเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต”

 

รศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นว่าการร่วมมือกับผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกอย่างแอลจีจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในอนาคตได้ ซึ่งในความร่วมมือนี้ แอลจีจะให้การสนับสนุนในด้านทางด้านนวัตกรรม การมอบทุนการศึกษาเพื่อการค้นคว้าและวิจัย การจัดสร้างหอประชุม LG Auditorium พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ LG Innovation Center แห่งแรกของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างเต็มที่”

โครงการ Empowering Tomorrow’s Leaders ประกอบด้วย

  • ทุนการศึกษา LG Life’s Good สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ จำนวน 4 ทุนต่อปี รวมมูลค่า 800,000 บาท (โดยไม่มีข้อผูกมัด)
  • ตกแต่งหอประชุม LG Auditorium พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อันทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
  • ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ LG Innovation Center เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

รศ.ดร. สุชัชวีร์ กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น  ในระยะยาว นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในศูนย์นวัตกรรมได้อีกด้วย จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของทั้งสถาบันฯ และแอลจี ในการมีส่วนร่วมกับชุมชน และตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม”

 

“โครงการ Empowering Tomorrow’s Leaders ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีของแอลจีที่พัฒนาสู่การใช้งานจริง เราเชื่อว่าในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะก้าวไปเป็นผู้นำ และประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ สู่สังคม โครงการนี้จึงเป็นจุดริเริ่มทางความคิด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด” คุณธันยเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.