6 Motion คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร

เมื่อก่อนเรามักประสบปัญหาที่เครื่องซักผ้าทั้งหลายชอบทำร้ายเสื้อผ้าตัวโปรด เสื้อผ้าบางชิ้นซื้อมาราคาหลายบาท ผ้าบางชนิดก็มีเนื้อผ้าที่แสนจะบอบบางอย่างผ้าชีฟอง บางคนถึงกับต้องแยกเสื้อผ้าเหล่านี้ออกมาลงแรงซักด้วยมือด้วย หากเป็นเช่นนี้แล้วเราจะซื้อเครื่องซักผ้ามาทำไมล่ะ? ด้วยเหตุนี้เองแอลจีจึงเริ่มพัฒนาระบบการซักที่ถังซักสามารถเคลื่อนที่ได้ถึง 6 ทิศทาง ทำาให้งานซักสะอาดขึ้น และช่วยถนอมผ้าเสมือนซักมืออีกด้วย

6 Motion ทำางานอย่างไร?
มอเตอร์ต่อตรง Inverter DD สามารถกำาหนดความเร็วในการหมุนของถังซักได้หลากหลาย ซึ่งทำาให้ถังซักสามารถเคลื่อนที่ได้ถึง 6 ทิศทาง ทำาให้ซักสะอาด แต่ยังถนอมผ้าเสมือนซักมือ

เทคโนโลยี 6 Motion มีประโยชน์อย่างไร? เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องซักผ้าทั่วไป

– กำาหนดรูปแบบการซักให้เหมาะสมตามลักษณะเนื้อผ้า

ปกติเครื่องซักผ้าทั่วไปถังจะหมุนเพียงแค่ทิศทางเดียว คือ agitating แต่ LG 6motion สามารถหมุนได้ถึง 6 ทิศทาง
ทำาให้เหมาะกับเนื้อผ้าทุกประเภท

6 Motion และยังได้รับการรับรองจากสถาบัน VDE ในด้านความทนทานของมอเตอร์ อีกทั้งยังมีดีไซน์ที่หรูหรา สวยงาม ไม่จำาเป็น เพียงแค่เลือกโปรแกรมซัก ให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า เครื่อง จะกำาหนดรูปแบบการซัก 6Motion โดยอัตโนมัต โดยคุณไม่ต้องกังวลกับการต้องจำรูปแบบการสักเลยแม้แต่น้อย

นอกจากนี้ 6 motion ยังช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 45% และประหยัดไฟได้ถึง 540 วัตต์ต่อการซัก 1 ครั้งหรือ 25 %