แผ่นกรองทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ทำงานอย่างไร?

แผ่นกรองทำาความสะอาดตัวเองอัตโนมัติบอกลาแผ่นกรองแบบเก่า ที่ต้องถอดออกมาทำาความสะอาดด้วยตัวเองแผ่นกรองทำาความสะอาดตัวเองอัตโนมัตมีขั้นตอนการทำงาน 3 ขั้น ได้แก่

  1. สิ่งสกปรกจากเสื้อผ้า ลอยอยู่บนผิวน้ำ
  2. ระบบน้ำาวนในถัง ทำาให้สิ่งสกปรกออกตามรูข้างถังซักและตกลงด้านล่างถัง
  3. สิ่งสกปรกโดนดักอยู่ใต้ถังซัก และไม่ไหลย้อนกลับเข้าไปในถังขณะซัก

สิ่งสกปรกจะถูกขจัด หมดได้อย่างไร? ถ้าไม่มีแผ่นกรอง? นี่อาจเป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจใครหลายคนต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ไม่มี แต่เราทำาการฝังแผ่นกรองบริเวณใต้ถังซัก ซึ่งไม่ต้องถอดออกมาทำาความสะอาด และยังช่วยยกระดับงานซักให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นอีกด้วย แถมบอกลาเรื่องแผ่นกรองอุดตันได้เลย ไม่มีแน่นอน เพราะสิ่งสกปรกที่อยู่บริเวณ แผ่นกรอง จะถูกกำาจัดออกหมดในขณะปล่อยน้ำาทิ้ง โดยจานซักจะหมุนสะบัด เพื่อให้สิ่งสกปรกที่ติด ตรงแผ่นกรองหลุดออกมาปนกับน้ำา จากนั้น ก็ปล่อยน้ำาทิ้งทันที

พบเครื่องซักผ้าที่มีแผ่นกรองทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติได้ที่ : https://www.lg.com/th/top-loader-washing-machine