อาการ Burnout จากการทำงาน และสิ่งที่เตือนว่าคุณต้องหยุดพัก

Burnout Syndrome เป็นอาการที่เกิดจากการทำงานหนักจนเกินไปและพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ความสนใจในงานที่ทำรวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงานลดลง นอกจากนี้ยังอาจทำให้ภาวะความเครียดเรื้อรังได้

หมดไฟในการทำงาน

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค Burnout Syndrome

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพส่วนบุคคล เป็นคนที่ชอบยึดติดกับความสมบูรณ์แบบในการทำงานที่สูงจนเกินไป ไม่มีความยืดหยุ่น ต้องการที่จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามที่ตัวเองคิด และมีความคาดหวังที่มากเกินกว่าความเป็นจริง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของบุคคล เป็นคนที่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีปัญหาขัดแย้ง นอกเหนือจากนี้ยังต้องรับผิดชอบพ่อแม่สูงอายุและลูกเพียงลำพัง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เป็นคนที่ตกอยู่ในสภาวะการทำงานที่เคร่งเครียดและกดดันเป็นเวลานานจนเกินไป ไม่ได้รับความใส่ใจ การยอมรับ หรือได้รับค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสมกับเนื้องานที่ทำ และมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างลูกน้องกับเจ้านาย

พักผ่อนให้เพียงพอ

การรักษาโรค Burnout Syndrome ได้ด้วยตัวเอง

เราควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ประโยชน์ หลีกเลี่ยงใช้สิ่งเสพติด หรือดื่มกาแฟมากจนเกินไป และควรจัดทริปเที่ยวในช่วงวันหยุด เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ

ปรับทัศนคติในการทำงาน จัดการความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะ Burnout เพราะในการทำงานความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป มันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น และพัฒนาตัวเราเองจนประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้าง พยายามหลีกเลี่ยงการสนทนากับบุคคลที่มองโลกในแง่ร้าย ใช้เวลามากขึ้นกับคนที่เข้าใจและมองเห็นคุณค่าในตัวของเรา

ผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำกิจกรรมที่เราชอบ จะช่วยสร้างความผ่อนคลายนอกเวลาทำงาน เช่น ดูทีวี, ฟังเพลง, เล่นเกม Joker123 และออกกำลังกาย