LG Life’s Good

LG นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในท้องตลาดเป็นผู้นำในการนำผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่ล้ำหน้าและเทคโนโลยีด้วยพันธะสัญญาของเราต่อนวัตกรรมและนโยบายทางธุรกิจในการเป็นผู้นำของโลกในด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

เหตุผลที่ LG กล้ารับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

คอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์คือหัวใจที่จะกำหนดการใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศ LG ได้ใส่เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์แบบโรตารี่คู่เข้าไปในคอมเพรสเซอร์ทุกตัว read more
  • 335