Freshness รักษาความสดของอาหารด้วย Door Cooling และ fresh 0 zone สำหรับช่องแช่เย็น

> รักษาความสดของอาหารด้วย Door Cooling และ fresh 0 zone สำหรับช่องแช่เย็น

และ Fast Freezing สำหรับช่องแช่แข็ง

Door Cooling

>จุดกระจายลมเย็นรอบทิศทาง ทำให้ …………..

-ทำความเย็นได้ทั่วถึงตลอดทั้งตู้
-ทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว
-อาหารคงความสดได้ยาวนาน
– ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างชั้นวางน้อย

Fast freezing

>แช่เย็นอย่างรวดเร็ว Fast Freezing ประกอบไปด้วย ช่องกระจายลมเย็นเฉพาะ ซึ่งจะ

ช่วยให้อาหาร หรือเครื่องดื่มเย็นได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว