LG จับมือคณะวิศวกรมมศาสตร์ ลาดกระบัง ค้นหาสุดยอดนักพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน LG Smart TV

แอลจี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการแข่งขันการประกวด สุดยอดแอปพลิเคชั่น บน Smart TV ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นครั้งแรกในเมืองไทยในการจัดการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน TV   เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบน LG Smart TV รวมแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำแอปพลิเคชั่นบนทีวี ผู้ชนะจะได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมรางวัลสูงสุดเป็น LG Smart TV ขนาด 47 นิ้ว

หัวข้อการพัฒนาพัฒนาแอปพลิเคชั่น

1.   หมวดส่งเสริมการเรียนรู้ 

แอปพลิเคชั่นที่ส่งเสริมผู้ใช้ให้สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา การสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต์เทคโนโลยี หรือด้านจริยธรรม เช่น แอปพลิเคชั่น Let me fly ที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงเป็นสื่อการสอน ซึ่งทำให้เด็กๆ สนุกไปกับการเรียนรู้ได้อย่างไม่รู้จบ

2.   หมวดพัฒนาคุณภาพชีวิต

แอปพลิเคชั่นที่ทำให้ผู้ใช้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย เช่น แอปพลิเคชั่นตรวจสอบการจราจร แอปพลิเคชั่นติดตามการเดินทางของคนในครอบครัว หรือ แอปพลิเคชั่นรวมแหล่งขายสินค้าต่างๆ First Aid เป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีภาพและคำบรรยายที่ง่ายต่อความเข้าใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3.   หมวดส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

แอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนให้ผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น แอปพลิเคชั่น Amazing Adventures Around the world ที่ให้ผู้ใช้ได้สนุกไปกับการค้นหาคำศัพท์ผ่านสถานที่มากมาย ทำให้ผู้ใช้ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ

กำหนดการรับสมัคร
• สมัครและเสนอหัวข้อแอปพลิเคชั่นภายในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2554 ได้ที่ www.lg.com/th/smarttv
• ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเงื่อนไขการสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายนผ่านทางเวบไซต์ www.lg.com/th/smarttv
• ส่งมอบแอปพลิเคชั่นที่สำเร็จแล้วภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
• ประกาศผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
• รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ห้องโถง อาคารตึก 12 ชั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือโทร 02-204-8888 ต่อ 7811

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสมัคร

  • สมาชิกทุกคนในทีมการแข่งขันจะต้องเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • 1 ทีมการแข่งขัน มีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน
  • หัวข้อการพัฒนาแอปพลิเคชั่นจะต้องอยู่ภายใต้หัวข้อที่ทาง แอลจีฯ กำหนดเท่านั้น
  • LG สามารถนำผลงานผู้สมัครของการแข่งขันครั้งนี้ไปเผยแพร่ได้ไม่ว่า กรณีใดๆ
  • ผู้สมัครที่ผ่านเงื่อนไขการสมัครเท่านั้นจะได้รับการ Workshop เกี่ยวกับ พื้นฐานของ LG Smart TV
  • การใช้งาน Communication board เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นใน LG Smart TV จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร
  • การตัดสินแอปพลิเคชั่นจะถูกตัดสินโดย อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart TV จาก LG 3 ท่าน
  • ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
  • แอลจีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลและกำหนดการต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • แอปพลิเคชั่นที่ผู้พัฒนาส่งประกวดจะต้องเกิดจากความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาเท่านั้นโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของผู้อื่น

 

หลักเกณฑ์การตัดสิน

–       ความเสถียรของแอปพลิเคชั่น

–       ความง่ายต่อการใช้งาน (User Friendly)

–       ประโยชน์ของแอปพลิเคชั่น

–       ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น

 

 

loblogger.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.