LG จับมือพันธมิตรเปิดตัว “SMART TV ALLIANCE”

LG Electronics และ TP Vision (สำหรับทีวีฟิปส์) ร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิต Smart TV เข้ารวมกลุ่มพัธมิตรรูปแบบความร่วมมือที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ Smart TV เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างเสน่ห์และเพิ่มความหลากหลาย โดยการให้บริการ platform อิสระ  เพื่อเป็นการขยายโอกาศทางการตลาดและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อนักพัฒนาแอพพลิเคลชั่น Smart TV เนื่องจากแต่ก่อน Smart TV ใช้แพลตฟอร์มที่แตกต่างกันไป ดังนั้นนักพัฒนาจึงมีความยากลำบากและมีข้อจำกัดในการพัฒนา โครงการความร่วมมือนี้จึงเกิดขึ้นติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ที่เว็บไซด์อย่างเป็นทางการ  www.SmartTV-Alliance.org