มอเตอร์ต่อตรง inverter Direct Drive ดีอย่างไร

สาเหตุส่วนใหญ่ของเครื่องซักผ้าไม่ทำงาน มาจากมอเตอร์ และสาเหตุที่ทำให้มอเตอร์ทั่วไปไม่ทนทาน เพราะมอเตอร์ทั่วไปจะมีสายพาน และรอก ที่เป็นสาเหตุของการสั่นสะเทือน และเสียงดังแถมเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้เครื่องซักผ้าไม่ทนทาน และการรับประกันส่วนมากจะไม่ครอบคลุมไปที่ชิ้นส่วนดังกล่าว ด้วยปัญหาเหล่านี้ LG จึงได้พัฒนามอเตอร์ต่อตรงหรือ inverter Direct Drive เป็นการนำมอเตอร์มาต่อตรงเข้ากับตัวถึงซักช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการซัก ลดการสั่นสะเทือน แถมเสียงเงียบขึ้นอีกด้วย ดังนั้นแอลจีจึงรับประกันมอเตอร์ยาวนานถึง 10 ปี

พบเครื่องซักผ้า LG ที่มีมอเตอร์ต่อตรง nverter Direct Drive ได้ที่ : https://www.lg.com/th/washing-machine