แอลจีคว้ารางวัลลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

แอลจี คว้ารางวัลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเครื่องซักผ้าฝาบนของแอลจีรุ่น Hygienic Heater มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงาน พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของอบก. ซึ่งทั้งนี้ แอลจีกลายเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์แรกที่ได้รับรางวัลจาก อบก.

แอลจีคว้ารางวัลลดโลกร้อนโดยความเป็นมาของรางวัลนี้เกิดขึ้นการประชุมกันของประเทศสมาชิกที่ช่วยวางเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนให้มากที่สุด จึงทำให้เกิดเรื่องของการค้าคาร์บอนเครดิตขึ้น ซึ่งประเทศ หรือ บริษัท ที่ไม่สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้า มีความจำเป็นต้องซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศที่มีเครดิตเหลือ ซึ่งผลของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นธุรกิจการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระหว่างประเทศ ทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยให้ความสนใจต่อปัญหาการเกิดสภาวะโลกร้อนทั้งในหมู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค จนมีการศึกษาและคิดค้นฉลาก Carbon Footprint ขึ้น เพื่อบอกจำนวนก๊าซเรือนกระจกที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ (ต่อสินค้า 1 หน่วย) โดยวิธีการคำนวณ Carbon Footprint จะเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ แล้วนำไปแปรรูปผลิต จนถึงการจัดจำหน่ายและย่อยสลาย ทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าที่รักโลกมากขึ้น

รางวัลนี้จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของแอลจีสำนักงานใหญ่ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม LG Green 2020 ซึ่งมุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต ทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ วิธีดำเนินการ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ทั้งนี้แอลจีได้วางแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง และนำเทคโนโลยีนั้นมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยแอลจีตั้งเป้าหมายที่จะลดปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตจำนวน 150 กิโลตันต่อปี และลดปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์จำนวน 30 เมกกะตัน ภายในปีพ.ศ. 2563”

ปัจจุบัน แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ได้ติดตั้งระบบที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 12 แห่งในโรงงานประเทศเกาหลีและอีก 29 แห่งทั่วโลก ซึ่งผลจากความอุตสาหะในการช่วยลดโลกร้อนนี้ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ จึงได้รับรางวัล “บริษัทดีเด่น” จากองค์กร CDP (Carbon Disclosure Project) ประเทศเกาหลี เมื่อปี พ.ศ. 2552

สำหรับแอลจี ประเทศไทย ซึ่งมีฐานการผลิตใหญ่ที่จังหวัดระยอง แอลจีได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการประหยัดพลังงาน  ซึ่งเป็นการรวมตัวของพนักงานจากแผนกต่างๆ เพื่อร่วมกันกำหนด “นโยบายการรณรงค์ประหยัดพลังงาน” เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงระบบไฟและการติดตั้งสกายไลต์ภายในโรงงานเพื่อที่ให้สอดคล้องกับนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมของแอลจีสำนักงานใหญ่ LG Green 2020

นอกเหนือจากกระบวนการผลิต แอลจี ประเทศไทย ยังคำนึงเรื่องการคัดสรรและนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเรื่องประหยัดพลังงานมาสู่ผู้บริโภคชาวไทย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยในผลิตภัณฑ์หลักต่างๆ เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน อาทิ เครื่องซักผ้าที่พัฒนาให้มีเทคโนโลยีซิกส์ โมชั่น อินเวอร์เตอร์ ไดเร็ค ไดร์ฟ (6 Motion Inverter Direct Drive) ตู้เย็น Inverter Linear Compressor เครื่องปรับอากาศรุ่น Inverter V 4D และทีวี OLED ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

เครื่องซักผ้าฝาบน

สำหรับเครื่องซักผ้าฝาบนของแอลจีรุ่น Hygienic Heater ที่ได้รับรางวัลจากอบก.นั้น โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีซิกส์ โมชั่น อินเวอร์เตอร์ ไดเร็ค ไดร์ฟ (6 Motion Inverter Direct Drive) ที่สามารถตั้งโปรแกรมการซักผ้าได้ตามลักษณะของเนื้อผ้า จึงซักสะอาดหมดจด ประหยัดเวลา และถนอมเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี ผนวกกับระบบอินเวอร์เตอร์ ไดเร็ค ไดร์ฟ ที่ต่อมอเตอร์ตรงเข้าสู่ตัวถังซักซึ่งเป็นเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเฉพาะของแอลจี มีคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพในการถนอมเนื้อผ้าโดยลดการพันของผ้าได้ถึง 54% ประหยัดพลังงานได้มากถึง 45% และประหยัดน้ำได้กว่า 25% อีกทั้งยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ยืดอายุการใช้งาน โดยได้รับการรับรองจากสมาคมอิเล็คทรอนิคส์และเทคโนโลยี Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik