เหตุผลที่ LG กล้ารับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

คอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์คือหัวใจที่จะกำหนดการใช้พลังงาน เครื่องปรับอากาศ LG ได้ใส่เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์แบบโรตารี่คู่เข้าไปในคอมเพรสเซอร์ทุกตัว read more
  • 796