[ PR] แอลจีต่อยอดความมุ่งมั่นสร้างสรรค์โลกสีเขียว ภายใต้โครงการ ‘LG Life’s Green Life’s Good’

Life's Green Life Good 01

 

คุณศุภรางศุ์ อนุชปรีดา (แถวยืนที่ 1 กลาง) หัวหน้ากลุ่มสื่อสารการตลาดและองค์กร

นำทีมพนักงาน บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม ‘LG Life’s Green Life’s Good’

ร่วมปลูกปะการังเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เนื่องในวันอาสาสมัครประจำปีของแอลจีทั่วโลก

ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กรุงเทพฯ19 มิถุนายน 2556 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ LG Life’s Green Life’s Good’ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งได้กำหนดเป็นวันอาสาสมัครประจำปีของแอลจีทั่วโลกเช่นกัน เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างสรรค์โลกสีเขียวอย่างยั่งยืนของแอลจี โดยในปีนี้ คณะผู้บริหารนำทีมพนักงานกว่า 50 คน ร่วมทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกปะการังเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ และลดความรุนแรงของคลื่นที่จะกระทบชายฝั่ง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

นอกจากกิจกรรมเพื่อให้พนักงานภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว แอลจียังได้ขยายโอกาสในการสร้างสรรค์โลกสีเขียว ด้วยการนำแฟนรายการกว่า 50 คน จาก Life’s Good Channel                       ไลฟ์สไตล์ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่แอลจีและเว็บไซต์ MTHAI ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างความสุขและชีวิตที่ดีของผู้บริโภคชาวไทยผ่านทาง www.mthai.com/lifesgood  เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการร่วมกันรักษาธรรมชาติ ผืนป่า และการปกป้องสัตว์ป่า พร้อมสร้างโป่งเทียมเพื่อเสริม ธาตุอาหารให้แก่สัตว์ป่าบนเขาใหญ่ และร่วมปลูกป่าด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ที่บริเวณผาเดียวดาย เพื่อให้เมล็ดพันธุ์พืชเจริญเติบโตในพื้นที่ป่าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

 

คุณศุภรางศุ์ อนุชปรีดา หัวหน้ากลุ่มสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของแอลจีในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการ ‘LG Life’s Green Life’s Good จึงได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เราได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันอาสาสมัครประจำปีของแอลจีทั่วโลก ซึ่งมีความพิเศษเพราะเป็นการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เชิญชวนทั้งพนักงานและผู้บริโภคมาร่วมกิจกรรมด้วยกัน เราวางแผนที่จะจัดกิจกรรมเช่นนี้ในปีต่อๆ ไปเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแอลจีกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ร่วมกันใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะเติบโตเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน”

 

โครงการ ‘LG Life’s Green Life’s Good’ เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของแอลจีในการแสดงถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของแอลจีสำนักงานใหญ่ที่ต้องการแสดงถึงความเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบวงจรของแอลจี

 

บรรยายภาพ

Life's Green Life Good 03