PR : LG ร่วมกับเขตคลองเตยพัฒนาชุมชนสีเขียว มอบเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์ เปลี่ยนขยะสดวันละ 10 ตันเป็นปุ๋ยอินทรีย์

ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ขวาสุด) พร้อมด้วยศุภรางศุ์ อนุชปรีดา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร การตลาดและองค์กร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์มูลค่าหนึ่งแสนบาท ให้แก่เขตคลองเตย โดยมีวิภารัตน์ ไชยานุกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และตัวแทนผู้บริหารตลาดคลองเตย รับมอบ 

 

LG Electronics (Thailand) มอบเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์มูลค่าหนึ่งแสนบาทให้แก่เขตคลองเตย เพื่อใช้ในโครงการคลองเตยเนรมิต ลดขยะสดหนึ่งวัน กลายพันธุ์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ มุ่งหวังลดปริมาณขยะอินทรีย์วันละสิบตันจากตลาดคลองเตย โดยการเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 

นายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจีมีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการช่วยเหลือชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์ให้แก่เขตคลองเตยในครั้งนี้ เพื่อมุ่งที่จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนคลองเตย และช่วย

ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของแอลจี และตอบรับการรณรงค์ของเขตคลองเตยให้คนในชุมชนหันมาลดการใช้, ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (Reduce, Reuse, Recycle)”

 

นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กล่าวว่า “สำนักงานเขตคลองเตย ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่บริษัทแอลจี ให้การสนับสนุนเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์ สำหรับเขตคลองเตยนั้นมีตลาดคลองเตยเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าอาหารสดขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ  ซึ่งมีผู้ค้าและประชาชนมาใช้บริการวันละกว่าสองหมื่นคน โดยเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงส่งผลให้มีปริมาณขยะสูงถึง 30-40 ตันต่อวัน ขยะ ส่วนใหญ่จะเป็นขยะอินทรีย์ เช่น เศษผักและผลไม้ การที่บริษัทแอลจี มอบเครื่องบดย่อยขยะอินทรีย์ให้แก่สำนักงานเขตคลองเตย ทำให้เขตสามารถนำขยะอินทรีย์ที่บดย่อยแล้วเหล่านี้ไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์และ       น้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้ยาฆ่าแมลง และสามารถช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะ ปรับสภาพสุขอนามัยในตลาด ทำให้ชุมชนโดยรอบตลาดมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ สำนักงานเขตคลองเตย ได้จัดทำน้ำหมักชีวภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่เขตที่ ประสบภัยน้ำท่วมและมีปัญหาน้ำเน่าเสีย เพื่อให้น้ำใสและมีสภาพดีขึ้นอีกด้วย”

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการสีเขียวและกิจกรรมเพื่อชุมชนของแอลจีได้ที่ www.lg.com/th

 

 

 

lgblogger.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.