เช็คก่อนช็อป! เงื่อนไข “ช็อปช่วยชาติ 2561” ใช้อย่างไรให้คุ้ม!?

สดๆ ร้อนๆ กับการประกาศมาตรการแรงๆ จากภาครัฐช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้ กับ “ช็อปช่วยชาติ 2561” ที่กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจให้เราได้ช็อปปิ้งกันอย่างครื้นเครงกันอีกครั้ง ถึงจะเคยมีโปรลดหย่อนภาษี สูงสุด 15,000 บาท แบบนี้มาแล้วในปีก่อน แต่ก็เชื่อว่ายังมีหลายคนเกิดคำถามในใจว่าถ้าเราช็อปในปี 2560 นี้ การซื้อของเราจะครอบคลุมในเงื่อนไขอะไรบ้าง หรือแม้แต่ปีนี้จะมีรายละเอียดอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ งั้นอย่ารอช้า เราไปอัพเดทกันเลยครับ!

อัตราคืนภาษี ช้อปช่วยชาติ 2560

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ “ช็อปช่วยชาติ 2561”

ต้องซื้อสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2560 โดยต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว ไม่เป็นสินค้าหรือบริการที่ต้องห้ามไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน โดยซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  พร้อมต้องได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

สินค้าและบริการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้/ไม่ได้…มีอะไรบ้าง?

การซื้อสินค้าและบริการทุกประเภทสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ยกเว้น สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการที่จ่ายเป็นค่าสำหรับค่าไกด์นำเที่ยว ค่าที่พักที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

ประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาเคลมได้

ขอใบกำกับภาษีอย่างไร ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง และใช้ยื่นภาษีได้ถึงเมื่อไร?

ต้องใช้ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ใช้ยื่นได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2561 ซึ่งจะมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

  1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
  3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
  4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
  5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
  6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
  7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
  8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

ตัวอย่างใบกำกับภาษี

รู้ขั้นตอน-ข้อมูลครบถ้วนเเบบนี้ ก็ถึงเวลาเตรียมพร้อมเงินในประเป๋า เเล้วก้าวไปช็อปกันเลย!! แต่ถ้าใครยังไม่รู้จะซื้ออะไรดี คลิกที่นี่เลยครับ https://www.lg.com/th