Tag Archives: การเก็บอาหาร

Food for Flood วิธีเก็บรักษาและดูความปลอดภัยของอาหารช่วงน้ำท่วม

  จากที่ได้อ่านบทความเกี่ยวกับการเก็บรักษาอาหารในช่วงน้ำท่วม เห็นว่ามีประโยชน์  จึงนำมาบอกต่อให้ได้รู้กันทุกคนค่ะ ในภาวะแบบนี้ เราควรเตรียมการล่วงหน้าดังนี้ ... read more
  • 5008