Tag Archives: การเลือกซื้อตู้เย็น

แนะนำวิธีลดค่าไฟ ช่วงหน้าร้อน เริ่มต้นง่ายๆ จากตู้เย็นที่บ้านคุณ

ตู้เย็น LG
เผลอแป๊บเดียวลมหนาวเมืองไทยก็ใกล้ผ่านพ้นไปทุกที ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนที่หลายคนอาจไม่เต็มใจนัก เพราะอากาศเมืองไทยในช่วงหน้าร้อนมันช่างร้อนถึงใจ ... read more
  • 170

วิธีเลือกซื้อตู้เย็น เำพื่อลดโลกร้อน

  การเลือกซื้อตู้เย็นที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี หลายขนาด ตั้งแต่ 2 – 4 ลูกบาศก์ฟุต 4.5 – 10 ลูกบาศก์ฟุตและ 12 ลูกบาศก์ฟุต เป็นต้น (ลูกบาศก์ฟุต ... read more
  • 13587