Tag Archives: วธขจดคราบราบนขอบยางของประตตเยน

วิธีขจัดคราบราบนขอบยางของประตูตู้เย็น

ความชื้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ขอบยางของประตูตู้เย็นมักจะขึ้นรา อีกทั้งยังทำให้เกิดคราบดำสกปรกและมักจะเช็ดทำความสะอาดออกได้ยาก วันนี้ปัญหาของคุณจะหมดไป ... read more
  • 6487