Tag Archives: วิธีติดตั้งแอร์ด้วยตัวเอง

ติดตั้งแอร์…นั้นแสนง่ายดาย

สำหรับในประเทศไทยคงจะมีโอกาสน้อยครั้งมากที่เจ้าของบ้านจะเลือกติดตั้งแอร์ด้วยตนเอง เพราะส่วนใหญ่จะจ้างช่างมาติดตั้งให้ เพื่อความสะดวกสบายและความถูกต้องของระบบ แต่จริงๆ แล้ว ... read more
  • 25025