Tag Archives: Allergy Care

สุขภาพดีได้ เริ่มจากดูแลของใช้ประจำวัน

เครื่องอบผ้า
เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน เห็นได้ชัดจากความแตกต่างของระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อวานเดินตากฝนกลับบ้านกับเพื่อนร่วมงาน ... read more
  • 1287

เทคนิคการดูแลเสื้อผ้า ให้สวยอยู่เสมอ

  เปิดตู้เสื้อผ้าออกมา ไม่ว่าบ้านไหน ก็จะพบเสื้อผ้าอยู่เต็มไปหมด ทั้งที่ใส่ประจำ และใส่เป็นบางครั้ง และบางตัวที่เป็นตัวเก่ง เราก็ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ ให้ใหม่อยู่เสมอ ... read more
  • 5456