Tag Archives: LG Tone free

ทริกถนอมหูฟังให้ใช้งานได้นานกว่าที่เคย

LG TONE Free,หูฟัง,หูฟังไร้สาย
หูฟังนับเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนยกให้เป็นของคู่กายที่หากต้องออกนอกบ้านก็เอาไว้ใช้คู่กับสมาร์ทโฟน ถ้าอยู่ในบ้านก็ใช้คู่กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ต บางคนมีหูฟังมากกว่า 1 ... read more
  • 252