Tag Archives: Multi task

ฟังก์ชันสำหรับชาว Multi-tasking ตัวจริง

ด้วยวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีเวลาเป็นตัวกำหนด ต้องทำหลายสิ่งด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ จึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงการทำงานหลายประเภทพร้อมๆ กัน ... read more
  • 1742